Dočasne sú všetky tance 5Rytmov zrušené, sweaty, aj návštevy lektorov. 

Sledujte náš newsletter, informácie budú tu aj na FB .

Prajeme všetkým dobré zdravie a pohodu ducha.

Plánujeme tieto workshopy a otvorené dielne

We plan following clasess and workshops:

Ruth Hirst,  2.5.2020

Otvorená dielňa 5Rytmov, Danechaus

Raduca,  16.5.2020,

Otvorená dielňa 5Rytmov, Danechaus

WORKSHOPY 5RYTMOV:

 Martina Motl /Slovinsko - Slovenia/  
24.4 - 26.4.2020
 Jason Rowe - /UK / 27.- 28.6. 2020 
 Thierry Francois  /Paris-  Zagreb/
6.- 8.11. 2020 
 Chris Camp  - /Belgium/
  12.- 13. 12. 2020