top of page

Thierry François

ústranie 5Rytmov       

28. - 31.  januára 2020

Surya Centrum, Moravské Lieskové 

5Rhythms_gold_symbol.png
Aby sme porozumeli svetu,
musíme sa od neho občas odvrátiť.
/Albert Camus/

In order to understand the world, one has to turn away from it on occasion.
 /Albert Camus/
IMG_4563.jpg

Vo výnimočnom čase, v ktorom teraz žijeme,  má víkendové ústranie o niečo väčší význam. Trochu sa usadiť bez premýšľania a očakávania. Jednoducho byť  v prítomnej chvíli, ktorá je tu práve pre nás. Tanec 5Rytmov  je meditácia v pohybe a systém  jeho učenia je vzácnym odhaľovaním toho,  že naše telo je prostredník a nástroj,  ktorý nás uvádza do pohybu. Bude tu čas tancovať, čas oddychovať, čas cvičiť, čas prepojiť sa, čas zdieľať. Jednoducho čas byť tým, kým naozaj som.

unnamed.png

Ako dieťa som navštevoval hodiny tanca, aby som sa stal „mladučkou baletkou“ v Parížskej opere. Ale skoro, príliš skoro, som to vzdal. Neskôr, ako adolescent, som dokázal stráviť hodiny  a hodiny a precestovať mnoho míľ, aby som si niekde zatancoval.  Aj dnes cítim, že ma to stále osviežuje. Po dvadsiatke som sa stretol s divadlom, Bolo to pre mňa ako zjavenie, a cítil som silnú túžbu hrať a byť na javisku. Hrať, hovoriť, byť dotknutý, vyjadrovať sa, zdielať, odovzdávať. Dokončil som svoje vzdelanie herca spolu s niekoľkými inými technikami ako je tanec (s Karine Saporta), pantomíma, tréning klauna. Potom som na svojej ceste stretol terapiou Gestalt. Je to zážitková technika zameraná na človeka, ktorá dáva život slovám.V Paríži som sa začal stretávať s jednotlivcami aj skupinami. v individuálnej a skupinovej terapii ako Gestalt terapeut. Čoskoro som túto svoju aktivitu rozšíril aj na Záhreb. Začiatkom 21 storočia som stretol tanec 5Rytmov.  Pamätám si, že sa mi nechcelo ísť tam. Ale úplne ma to premohlo a vyšiel som von absolútne spokojný s tým ako tanec 5Rytmov naplnill potrebu integrovať telo do mojich skúseností. Začal som príležitostne tancovať 5rytmov, neskôr pravidelnejšie. Nakonie, viac adiktívnym spôsobom som cestoval na rôzne miesta a skúmal som tanec v iných krajinách, iných kultúrach, iných  školách.   V roku 2009 ma v USA akreditovali ako lektora 5rytmov. A ešte tu je práca s mužmi, som veľmi rád jej súčasťou, ako vodca skupiny. A predovšetkým chcem povedať, že dávam všetky svoje vnútorné zdroje do tejto práce s entuziazmom a veľmi rád komunikujem moju vášeň pre 5Rytmov s humorom, ľahkosťou a tvorivosťou. 

In these disrupted  times we live in, a weekend retreat takes on a little more meaning. Settling down, not to reflect and think about what is in front of us, but simply in the present moment what is available to us. Our practice is that of a meditation in movement and the map of the 5 rhythms is precious in its teaching, in what they reveal to us and our body is our tool, our instrument, our vehicle. There will be times to dance, times to pause, times to exercise, times to connect together, times to share, times to simply be who we really are.

.As a little kid, Thierry started taking ballet classes, and later, as an adolescent, he would go for miles just to go dancing. Around the age of 20, he experienced a revelation when he got involved with the theatre, having a strong desire to be on stage and to play, to express, to share, to transmit, and to be touched by it all. Having completed training for several other practices like dance (with Karine Saporta), mime, and clown, he was introduced to Gestalt therapy. Soon he became a therapist holding individual and group sessions in Paris and Zagreb.  At the beginning of the 2000s, he came across 5Rhythms which completely won him over because it finally integrated bodywork into his practice.  The Rhythms also helped him to explore other cultures, countries, and teachings as he was traveling extensively to dance with different teachers. In 2010 he completed 5Rhythms Teacher Training with Gabrielle Roth, Waves level and is currently at the Heartbeat Teacher Training with Jonathan Horan. He is also wholeheartedly involved with Men work as a leader of groups. He puts his vast enthusiasm and experience into his work, communicating his passion with humour, lightness and creativity.

106342347_3608445085836227_6645123339533

e.

Miesto konania :  Surya centrum, Brestové 1282, 916 42 Moravské Lieskové,     Dátum: 28. – 31. Január 2020

Toto pobytové ústranie 5Rytmov sa uskutoční v magickom priestore Surya Centra na kopaniciach pri Moravskom Lieskovom. V miestnosti na tancovanie je nádherná drevená podlaha. Surya Centrum je zároveň aj ekologická farma. Kompletná  vegetárianska strava je zabezpečená z prevažne vlastných produktov. K dispozícii je sauna, ubytovanie je pohodlné, dostupná wifi.  Doprava je najpohodlnejšia autom, je to približne 120 km od Bratislavy, nedá sa však zaručiť, že sa dostanete autom až priamo ku zariadeniu. Všetky potrebné informácie Vám poskytnem, keď budete zaregistrovaní. Workshop  bude vedený v angličtine, s prekladom do slovenčiny.

Miesta na tomto workshope sú obmedzené.


Tento workshop sa počíta do hodín potrebných na výcvik lektora 5Rytmov® na úrovni „Waves“ 

Cena za workshop  - 160 €

early bird -po zaplatení nevratnej zálohy 25 € alebo celej sumy  - 140€  do 15.10.2020

ubytovanie a kompletná strava 72 €, ubytovanie bez stravy s poplatkom za používanie spoločných priestorov 42 €

DSCN9076.jpg
117165160_2629104510689740_6584925338696
82387876_1877006225777041_23832113947376
82306919_768391487007439_261939272438146

Venue: Surya centrum Brestové,          1282, 916  42  Moravské Lieskové                        Dates: 28.. – 31.January 2020

 

This residential retreat of 5Rhythms will take place in the magical area of ​​the Surya Center near Moravské Lieskové. There is a beautiful wooden floor in the room for dancing. Surya is also an ecological farm, with its ecological lake.  Complete vegetarian food is provided mainly from their own products. There is a sauna available, accommodation is comfortable, wifi for use. Transport is most convenient by car, it is about 120 km north of Bratislava. There is no guarantee that you will get directly to the facility, by car, maybe some 20 min walk will be needed/depends on wheater conditions/. You will be provided with all the necessary information when you are registered. The workshop will be held in English with the translation to Slovak.
The capacity of this workshop is limited.

This workshop counts as waves hours towards the 5 Rhythms® Teacher Training

Price total: workshop:  160 €
early bird -after payment of non-refundable deposit 25 €, or the full amount of 140€ 

until  31.12:2020

full board /accommodation, food/ 72 €

accommodation only 42 €

DSCN9061.jpg
82022234_872461119833757_907851769779218
Info - 5rytmovregister@gmail.com
informácie o Thierrym Fransois: thierryfrancois.net
106541108_3608444935836242_8129023741712
bottom of page