Zahajujeme stretávania v tanci online, pravidelne každú stredu o 20.00
Tanec 5Rytmov Sweat - online               - streda               -   1.4.2020  -  20.00 - 21.30
Stretnutia s lektormi 5Rytmov online    - Raduca             -   4.4.2020   - 10.30 - 13.30

Tancujme! Pozývam Vás na tanec, keď budeme každý doma,  vo svojom priestore a predsa môžeme byť spoločne. Verím, že naše tance budú hlboké a plné prekvapení, verím - že aj vo virtuálnom priestore môžeme byť prepojení. Verím, že tanec v našich domovoch nám môže ponúknuť novú podobu slobody. Tanec v našom vlastnom priestore može otvárať nové vzťahy s našími vecami a náš priestor može otvárať nové vzťahy s nimi a ich históriou.

Sme komunita, udržujme prepojenie.

Miša Trizuljaková - akreditovaná 5Rhythms® Spaceholder

87329128_199591788089520_457997762350075

Ako stromy života

Raduca 4.4.2020 - 10.30 - 12.30

Tanec 5Rytmov Sweat - Online

1.4..2020    -      20.00 - 21.30

Sandy path image.jpg

Jason Rowe - otvorená dielňa 5Rytmov

online                           15.4.2020 - 20.00

TENTO ROK PRIPRAVUJEME TIETO WORKSHOPY 5RYTMOV:

 Jason Rowe - /UK / 27.- 28.6. 2020 
 Thierry Francois  /Paris-  Zagreb/
6.- 8.11. 2020 
 Chris Camp  - /Belgium/
  12.- 13. 12. 2020