Sú to dva roky, odkedy sme v Bratislave začali pravidelne tancovať 5Rytmov® Gabrielly Roth. Gabrielle Roth hovorí, že v tomto tanci každý nájde toľko, ako hlboko sa do tanca ponorí. Pre mňa je to meditácia, otváranie prastarých vrstiev, liečenie, cesta.

Ďakujem všetkým tanečniciam a tanečníkom, ktorí prichádzajú a našli zaľúbenie  v 5Rytmoch a v komunite, ktorú spoločne vytvárame. Teším sa na Vás všetkých, ktorí ešte prídete.

Miša Trizuljaková - akreditovaná 5Rhythms® Spaceholder

Kalendár nasich podujatí

LEKTORI 5RYTMOV V BRATISLAVE:                                     5RHYTHMS SWEATS :

68925256_731406690605722_905116454573257
"Waves in the wave" - "Vlny vo vlne"
Daniela Pall 30.10.2019
blue-sky-plane-1260067.jpg
Thierry Francois 14.12.2019
format na FB pre NZ.jpg

6.12 .2019  - Nové Zámky

Zuzana Klačková     18.12. 2019

uzky format na FB november druhy.jpg

Miša Trizuljaková    11.12. 2019

Raduca, "Uhol pohľadu" 1.2.2020
sweat slnovrat.jpg

Miša Trizuljaková    21.12. 2019