Tomasz Szymocha

Rytmy sú pre mňa oslavou života, ženského a mužského elementu v každom z nás, cesta duchovného rozvoja a tantra.

For me, the rhythms are the celebration

of life, feminine and masculine element in each of us, the path of spiritual development and tantra.

Tešíme sa

do videnia

 

 

 

opäť

v Bratislave