top of page

Tomasz Szymocha

Rytmy sú pre mňa oslavou života, ženského a mužského elementu v každom z nás, cesta duchovného rozvoja a tantra.

For me, the rhythms are the celebration

of life, feminine and masculine element in each of us, the path of spiritual development and tantra.

tomasz Dancehouse 1.12.2018 draft 1.jpg

Tešíme sa

do videnia

 

 

 

opäť

v Bratislave

 

 

bottom of page