top of page

Daniela Pall  & Marion Braumüller-Henckes
Playground
Pistoriho palác, Štefánikova 25,Bratislava, Slovakia,
24.2.-26.2.2023

stiahnuť.jpg

Tvoja duša je hľadačkou, milenkou aj umelkyňou: tvaruje ťa energiou archetypu, medzi tvojou temnotou a pláňami svetla, medzi tvojim telom a duchom, tvojim nebom a peklom až kým nepristaneš v momente sladkého odovzdania,  keď sa ty, ako tanečník, stratíš v tanci.       Gabrielle Roth

Prostredníctvom 5 Rytmov chceme otvoriť priestor na hru, aby sme preskúmali mágiu rytmu „lyrika“  v tanci, kým sa nedostaneme do prúdu vnútornej slobody.

Príďte takí, akí ste, prineste čokoľvek, čo vámi v tejto chvíli hýbe,

Čo je vášim kľúčom k rytmu „Lyrika“  a ako môžete byť veselí a hraví v rytme „plynutie“, napriek všetkému, čo sa deje vo vašom živote?

Pozývame vás hravou formou praktikovať túto tanečnú cestu a zároveň si dať šancu túto energiu kedykoľvek zmeniť, precítiť ju, sledovať, skúmať, hrať sa s ňou, nechať ju vo Vás prechádzať.  Tiež sa môžeme nechať inšpirovať druhými, využívať spoločný priestor,  relaxovať, otvárať staré presvedčenia a viery, meniť perspektívy a role, byť zvedavý...

Na tomto workshope nájdete čas na rozšírenie svojej predstavivosti. Premeňte svoje tancujúce telo na trblietavé lístie, plachtenie vo vzdušných prúdoch, vrtenie sa, smiech s vetrom, snívanie, let fantázie - hravé - nápadité - tajomné.

Daniela a Marion, my dve sme našli jedna druhú v spoločnej téme – „tanečný parket je jednoducho úžasný priestor na hru.“

Toto je workshop úrovne "waves" ktorý sa Vám započíta so hodín potrebných na prihlásenie sa na výcvik na lektora 5Rytmov.

Môžete prísť aj bez predchádzajúcich tanečných skúseností,  bolo by však veľmi vhodné, aby ste predtým navštívili tancovanie s lektorom 5Rytmov alebo sweat 5Rytmov s Mišou Trizuljakovou..

Daniela Pall

Daniela je učiteľkou 5Rhythms® (Waves Level 2016) a má 15-ročné tanečné skúsenosti s 5Rhythms®. V tanci rada pracuje s prírodnými prvkami a dáva priestor vnútorným obrazom kreativity a mágie.

Ako matke troch detí (24, 21, 16) a učiteľke na základnej škole sa cvičenie 5Rhythms® stalo výživnou súčasťou jej každodenného života.

Obrázok1.jpg
Obrázok2.jpg

Marion Braumüller-Henckes 

Marion je certifikovaná učiteľka 5 rytmov.

Ako Montessori a výtvarná učiteľka pracovala hlavne

s deťmi, procesovo orientovaným meditačným spôsobom, aby sa vyjadrila farbami alebo hlinou

a pohybom. Jej vlastný tanec a umelecké dielo je jej spôsob, ako sa znova a znova vycentrovať,

nájsť svoju pôdu.

5Rhythms_gold_symbol.png

Daniela Pall

Daniela is a 5Rhythms® teacher (Waves Level 2016) and has 15 years of 5Rhythms® dance experience. She loves to work with the elements of nature in dance and to give space for inner images of creativity and magic. As a mother of three children (24, 21, 16) and an elementary school teacher, the 5Rhythms® practice has become a nourishing part of her everyday life.

Marion Braumüller-Henckes

Marion is a certified 5Rhythms Teacher. As Montessori and Art Teacher she has mainly worked with children, in a process oriented meditative way to express themselves with colors or with clay and movement. Her own Dance and Artwork is her way to center herself, find her ground, again and again.

.

“Your soul is a seeker, lover, and artist, shapeshifting through archetypal fields of energy, between your darkness and light, your body and spirit, your heaven and hell, until you land in the sweet moment of surrender when you, as a dancer, disappear in the dance.” – Gabrielle Roth

Through the 5Rhythms we want to open the playground to explore the magic of Lyrical and dance until there is a Flow of inner freedom.

Come as you are, bring whatever moves you at the moment.

What is your key to the Rhythm of Lyrical and how can you be joyful and playful, in your Flow, despite everything that happens in your life? 

We invite you to practice this dancing journey in a playful way and also to change the energy at any time, to feel it, to watch it, to explore it, to play with it, to let it move through you. Further to let yourself be inspired by others, to use the common learning field, to relax, to question old beliefs, to change perspectives and roles, to be curious…  

In this workshop you will find time to expand your imagination, Transform your dancing body into shimmering leaves, gliding in the air currents, twirling, laughing with the wind, dreaming, flights of fancy - playful - imaginative - mysterious. 

We, Daniela and Marion, found each other and our common topic  - “the dancefloor is just an amazing playground to practice.“

Cena/Price:  24.2.- 26,2.2023  --- full workshop - 160 € at the door/ pri platbe na mieste
135  € if you pay in advance the full amount or a nonrefundable deposit of 25€

Cena/Price:  25.2.-26.2.2023  --- 2days workshop only - 140 € at the door/ pri platbe na mieste
120  € if you pay in advance the full amount or a nonrefundable deposit of 25€

Cena/price: 24. 2.2023 --- open wave only / iba otvorená dielňa 5Rytmov  
25 € at the door/ pri platbe na mieste/ 15 € social. 20 € if you pay in advance 

Working price  100€.If you wish to apply for the working team, contact me by email at 5rytmovregister@gmail.com or by phone at 00421905404825 

Mám zľavnené miesta pre pomocníkov. /príprava a udržiavanie priistoru pomoc s inštaláciou, balením/.Ak máte záujem o miesto pomocníka, napíšte mi na email 5rytmovregister@gmail.com alebo zavoljate na mobil 00421905404825 

more info – 5rytmovregister@gmail.com,

mobil: Miša Trizuljaková +421 905 404 825

FB - 5Rhythms - 5Rytmov – Bratislava

https://www.facebook.com/5Rhythms.Sweat

registrácia/registration:

bottom of page