top of page

Daniela Pall

10.10.2020    10.30 - 13.30

DANCEHAUS, Stromová 16, BRATISLAVA

120749575_338714830715615_87241056985499

Autumn

Reiner Maria Rilke

English Translation © Horst A. Scholz

The leaves are falling, falling as from far,

As if far gardens in the skies were dying;

They’re falling with gestures of denial.

And in the nights the heavy earth is falling

From all the stars down into loneliness.

We are all falling.

This hand falls.

And see the other ones; it is in them all.

And yet there is One,

who holds this falling Endlessly,

gently in his hands.


Daniela Pall je od roku 2016 certifikovaná lektorka 5Rytmov. Tanec 5Rytmov v nej zasial semienko, ktoré v jej živote vyráslo na strom.
Mapa 5Rytmov Gabrielly Roth pomohla Daniele vytvoriť most z jej tela, ku srdcu, mysli a ku duši. Miluje chvíle, keď môže túto prax zdieľať s inými tancujúcimi chodidlami okolo šíreho sveta a žiť v prítomnosti tejto chvíle a života so všetkými ich aspektami.Vítané sú všetky vekové kategórie, nováčikovia, ľudia bez predchádzajúcich tanečných skúseností aj skúsení tanečníci. Zíde sa viac vrstiev ľahkého odevu na tancovanie a vhod príde aj fľaša s vodou.Pri tomto tanci sa môžeme aj riadne zapotiť, vlastný uterák bude v takej chvíli užitočný.. Tancujeme naboso, prípadne v ľahkej tanečnej obuvi. Hudba hrá 10 minút pred začiatkom
cena - 18 €, zľava pre študentov, ľudí s nízkym príjmom a na rodičovskej dovolenke, aj pre tých čo prišli prvý krát na 5Rytmov - 15 €

Kvôli pravidlám pre covid je počet účastníkov limitovaný, prosím, zaregistrujte sa,  alebo mi dajte vedeiť či prídete, na mail, telefón messenger, Stále musím tiež zbierať Vaše kontaktné informácie./meno, priezvisko,mail, telefón/
ak budete meškať a nedáte mi vedieť, 10 min po začiatku Vaša rezervácia miesta končí.

Pravidlá, ktoré platia v súvislosti s covid-19-:
Vstup do budovy v rúšku, nasledne použiť dezinfekciu rúk, na recepcii Vám odmerajú teplotu, ďalej je možný slobodný pohyb

registrácia tu: 
Daniela Pall is a certified 5Rhythms teacher since 2016. Dancing 5Rhythms planted a seed in her life which became a plant, a life tree. Gabrielle´s map helped her to create this bridge from her body to her heart to her mind and to her soul. She loves to share this practice with other dancing feet around the world to live the presence of the moment in life with all its aspects.

Due to the rules for covid, the number of participants is limited, please register, or let me know if you will come by mail, phone  or messenger,

I still have to collect your contact information /name, surname, mail, phone / if you are late, and you will not let me know 10 minutes after the start of your reservation the place ends. Rules that apply in connection with covid-19-: Entrance to the building in a robe, then use hand disinfection, at the reception you measure the temperature, further free movement is possible

registration here:


Newcomers and experienced dancers welcome.
Price 18€, first time dancing 5Rhythms, or social 15 €

bottom of page