Hommage a Gabrielle Roth

Miša Trizuljaková, inštalácia. 2018