top of page
cverna_live_music_na_výšku_drum_iny.jpg

Péter Féjer

& Live music

1. Máj 2019

 10.30 – 13.30

Nová Cvernovka 

Račianska 78

Bratislava

 Slovakia

IMG_0026_všetci_muzikanti.JPG

Teaching: Péter Fejér,

accredited 5Rhythms teacher
Musicians:

Antal Nagy (on djembe, flutes, gadulka, didgeridoo),

Márton Kemény (on guitar, percussions),

Gergely Papp (on frame drum, djembe, singing bowls).   

 

Newcomers and experienced dancers welcome.
Bring your friends, your heart, willingness to move and a bottle of water. .

Price 15 EU

No need to register, just come and dance with us.

Info about Péter Féjer  --   dancefejer.org

Príďte s nami tancovať 5Rytmov v rámci mimoriadnej udalosti - "Deň otvorených ateliérov 2019" v kreatívnom centre Nová Cvernovka. Nová Cvernovka pripravila na 1. mája Deň otvorených ateliérov - mestský festival zameraný na prezentáciu tvorby súčasnej komunity ateliérnikov.

 

Sme šťastní, že môžeme ponúknuť tento event v Bratislave, ako súčasť „Dňa otvorených ateliérov 2019“ v Novej Cvernovke. Traja tvoriví hudobníci pravidelne spolupracujú s lektorom 5Rytmov a vytvárajú jedinečný a unikátny priestor pre tanečníkov. Hudobníci sa ponoria do tanečnej vlny a tanečníci príjimajú z hudby inšpiráciu.  Tóni, Marci a Gergő spolu s Péterom Féjerom opakovane inšpirujú tanečníkov na na ich ceste za objavovaním svojho ja v pohybe. Je to vždy  výnimočná skúsenosť pre tanečíkov aj pre hudobníkov. Nie je to pripravené predstavenie, hudba vzniká na mieste, inšpirovaná jedinečným prítomným okamihom.  Príďte a staňte sa súčasťou tohoto tvorivého pohybu a objavovania zvukov. Nie je potrebná predchádzajúca tanečná skúsenosť. Spolu upradieme mágiu týchto chvíľ.

"Tanec je kombinácia aktivity, pozorovania a radosti. Hýbeme sa, pozorujeme svoje pohyby, kontaktujeme sa s iným ľuďmi v pohybe. A najvac zo všetkého sa nechávamie viesť radosťou, jednoducho iba tým, že robíme to, čo práve cítime. Začíneme sa spoliehať  na radosť, ako nášho radcu. Niekedy nás teší hýbať sa jednoduchým spôsobom, inokedy nám radosť ponúka výzvy, niekedy nás teší srozplynúť sa  v tanci a potom zase máme radosť z nachádzania svojej jedinečnej fyzickej existenice.  Nie sú tu žiadne pravidlá, alebo predpisy. Iba nasledujeme volanie tanca. Ako povedala Gabrielle Roth, zakladateľka 5Rytmov " V tanci nie je žiadna dogma. Spolu sa učíme tancovať na koži našej veľkej matky s ušami otvorenými pre každý vnem," Cez praktiku tohoto tanca dokážeme byť viac pojení s realitou, s našou prirodzenosťou a s prítomnou chvíľou. Toto všetko nám pomáha spájať sa s lepšou verziou samých seba.  Intiutívne sa touto lepšou verziou stávame,  bez toho, aby sme si to všimli. Tanec nám dáva dar intuície: Vedieť bez rozmýšľania.  Keď sa intuícia v nás zosilňuje, viac sa na ňu spoliehame, a začíname sami seba liečiť. A tým , že sa liečime, pomáhame aj tým okolo nás.

vstup 15 EU

Come and dance with us 5Rhythms in the frame of the very special event  „The day of open studios 2019“ at the creative center of Nová Cvernovka in Bratislava. You will have the chance to visit studios of a different artist, join various cultural events and try a big choice of great food. Do not miss it. We wait for you on May 1st in Bratislava.

 

Three creative musicians and a 5Rhythms teacher - we work together regularly to create unique, special dancing spaces. The musicians are tuning in to the dancers, the dancers receive inspiration from the music, the teacher makes sure everything goes smoothly. I'm happy that the four of us can offer this dance event  in Bratislava, Nová Cvernovka. With Tóni, Marci and Gergő we work together for years, and we supported dancers on their dancing journey many times. It is always a unique experience for us as well. This is not a performance, the music is created together on the spot, using the inspiration from the actual present moment. Come, and be part of this creative movement and sound exploration. No previous dance experience is needed. We'll weave together the magic of the moment!

 

"Dance combines activity, observation, connection and joy. We move, we observe our own movements, we connect to other moving people. And most of all we continuously let ourselves be guided by joy, simply by doing whatever feels more inviting at any moment. We rely on joy as a guide. Sometimes it gives us joy to do the most simple movements, sometimes it gives us joy to meet challenges, sometimes it gives us joy to dissolve in the dance and sometimes it gives us joy to find our own unique physical existence. There are no rules, no prescriptions. We just follow the calling of the dance. As Gabrielle Roth, founder of 5Rhythms, said: “there is no dogma in the dance. Together we learn to dance on the skin of the great mother with our ears deeply tuned to her every whim.”Through the practice of this dance we become more connected to the reality, to our real nature, to the present moment. This help us to connect with the better version of ourselves. We intuitively become the best version of us, without even realizing this. Dance gives us the gift of intuition: knowing without thinking. When intuition gets stronger within us and we start trusting it more, we can heal ourselves. And by healing ourselves we heal those around us as well.„

bottom of page