Slovo a svetlo,  2017

inštalácia, vyšívaný a farberný papier

Miša Trizuljaková

Word and light, 2017

installation, embroidered and colored paper

Miša Trizuljaková