top of page
markus-spiske-IiEFmIXZWSw-unsplash.jpg

"Nič sa nestane, kým sa niečo nepohne." 
Albert Einstein 

UNITY

workshop 5Rytmov®  úrovne „Waves“

s Jasonom Rowe/UK/

14. – 15. Máj 2022

5Rhythms® class, 16.5.2022

Jason Rowe/UK/

workshop 5Rytmov®   úrovne „Waves“

14. – 15. Máj 2022

5Rhythms® class, 16.5.2022

5Rhythms_gold_symbol.png

Workshop –     14.5.2022 - 11.00 - 18.00

                      15.5-2022 -  10.30 - 17.00

Pistoriho palác, Štefánikova 25.Bratislava, Slovakia

     

5Rhythms® class,  pondelok 16.5.2022 - 19.00 - 21.30, Movement LAB, Drieňová 40, Bratislava

Tanec nás spája s našou vrodenou energiou. Keď pridávame rastúce sústredenie a pozornosť, stáva sa to dynamickou pohybovou praxou. 5 Rytmov je meditácia, ktorá poskytuje rovnováhu za každého počasia. Jednoducho sme ochotní preskúmať to, čo už je v nás, pred nami a okolo nás. Svetlo a tieň, ktoré tvoria celok. Telo, srdce, myseľ, duša a duch sa spájajú do jedného celku, ktorý nás privádza do jednoty a pokoja. Príďte ku nám na tento víkend prepojenia....

Rowe,Jason,HEAD.jpg

Jason Rowe sa zamiloval do 5Rytmov v roku 2003, trénoval

s Gabrielle Roth a v roku 2011 sa stal akreditovaným učiteľom 5Rytmov. Pod vedením Jonathana Horana sa v roku 2015 kvalifikoval na úroveň „Heartbeat“.

Vedie pravidelné otvorené dielne 5Rytmov a workshopy na pôde Veľkej Británie a v zahraničí.  Žije a pracuje v Londýne po celý svoj život.

.

Info – 5rytmovregister@gmail.com,

mobil: Miša Trizuljaková +421 905 404 825

FB - 5Rhythms - 5Rytmov – Bratislava

Info a Jasonovi Rowe -

https://www.5rhythms.com/teachers/Jason+Rowe

registrácia:

Cena: celkom - 140 €

Znížená cena 120 € ak do 1.5.2022 zaplatíte celú sumu, alebo nevratnú  zálohou 25€

5Rhythms class , Monday 16.5.2022 – 20 €,

zľava pre študentov,  ľudí s nízkym príjmom a na rodičovskej 15 €

‘Nothing happens until something moves.’ Albert Einstein

Dance connects us to our innate energy. As we add growing awareness and attention this becomes a dynamic movement practice.

The 5Rhythms is a meditation that provides balance in all weathers.

We simply become willing to explore what’s already within, in front and around us. The light and the shadow that make up the whole.

Body, heart, mind, soul and spirit align as one bringing us into unity and peace.

Come join us for this weekend of connection….

Jason Rowe fell in love with the 5Rhythms in 2003 and trained with Gabrielle Roth becoming an Accredited teacher in 2011. He holds weekly open classes and workshops across the UK and abroad. He's lived and worked in London all his life. 

Info – 5rytmovregister@gmail.com,

mobil: Miša Trizuljaková +421 905 404 825

FB - 5Rhythms - 5Rytmov – Bratislava

Info about Jason Rowe - https://www.5rhythms.com/teachers/Jason+Rowe

registration :

Full price €140

 Early booking price: €120 with the payment of €25 non-refundable deposit until May 1st 2022

5Rhythms class, May 16th,  €20, social €15

bottom of page