top of page
The Inner Dance 1200.jpg

The Inner Dance / Vnútorný tanec

Jason Rowe/UK/

 

workshop 5Rytmov®  úrovne „Waves“ a "Heartbeat"

24. – 26. Máj 2024


"Nech všetci tancujeme v kráse.
Nech všetci tancujeme v mieri.
Nech všetci tancujeme ako jeden."


Gabrielle Roth

Našou najväčšou túžbou je túžba po spojení a inšpirácii.

Na tomto workshope sa spojíme s mapami Waves  a Heartbeat,

zakorenenými v rytme "Stillness" a v základnej emócii Súcit.

Budeme tancovať sami, s druhým a tiež ako skupina zažívajúc prirodzenú regeneračnú a liečivú prirodzenosť nášho bytia.

Naším miestom konania je nádherný Pistoriho palác, čas workshopu je v sobotu od 11.00 do 18.00 a v nedeľu od 10.30 do 17.00 .

Otvorený večer piatok 24. mája, 18.00 - 21.00 môžete navštíviť aj samostatne.

Tento workshop sa započítava ako 1 /1,5 dňa úrovne Heartbeat / Waves  pre záujemcov  o učiteľský výcvik 5Rhythms®.

Ak si chcete rezervovať miesto prihláste sa tu:

pre viac informácií napíšte Miše  Trizuljakovej na 5rytmovregister@gmail.com

 alebo zavolajte na mobil 00421605404825"Jedna vec je jasná. Musíme byť každou nohou v jednom svete - jednou vo fyzickom svete, druhou v duchovnom svete. Obe nohy

v jednom svete nefungujú."

Gabrielle Roth

 

 

Rowe,Jason,HEAD.jpg
Jason Rowe sa zamiloval do 5Rytmov v roku 2003. Trénoval  s Gabrielle Roth a v roku 2011 sa stal akreditovaným učiteľom 5Rytmov®. Pod vedením Jonathana Horana sa v roku 2015 kvalifikoval aj na vedenie úrovne „Heartbeat“. Vedie pravidelné otvorené dielne 5Rytmov a workshopy na pôde Veľkej Británie a v zahraničí.  Žije a pracuje v Londýne po celý svoj život.  
Jason Rowe fell in love with the 5Rhythms in 2003 and trained with Gabrielle Roth becoming an Accredited teacher in 2011. He holds weekly open classes and workshops across the UK and abroad. He's lived and worked in London all his life. 

Jason Rowe/UK/

workshop 5Rytmov®   úrovne „Waves“ a "Heartbeat" 24. – 26. Máj 2024


Piatok/ Friday 18.00 – 21.00, 

Sobota/Saturday 11.00 - 14.00, 15.00 - 18.00

Sunday 10.30 - 13.00 and 14.00 - 16.30. , 

Venue : Pistoriho palác, Štefánikova 25.Bratislava, Slovakia


 

Info – 5rytmovregister@gmail.com, mobil: Miša Trizuljaková +421 905 404 825, FB - 5Rhythms - 5Rytmov – Bratislava

Info a Jasonovi Rowe - https://www.5rhythms.com/teachers/Jason+Rowe

Cena: celkom /Workshop price - 185 €

Zľavy pre členov RTA, pre tanečníkov nad 60 rokov alebo do 25 rokov., na požiadanie aj pre ľudí s nižším rozsahom príjmu,

Pre platnú registráciu je potrebné zaplatiť vopred celú sumu, alebo nevratnú zálohu 50€, or nonrefundable deposit  50€

For a valid registration it is necessary to pay the full amount in advance or a non-refundable deposit of 50€,

 

"May we all dance in beauty.

May we all dance in peace.

May we all dance as one."

Gabrielle Roth

Our greatest longing is one of connection and inspiration.

 

In this workshop we will ally the Waves and Heartbeat maps of the 5Rhythms practice, rooted in the rhythm of Stillness and the core emotion of Compassion.

 

We will dance on our own, with another, and as a group experiencing the natural restorative and healing natures of our being.

 

Our venue is the splendid Pistori´s Palace in Bratislava

This workshop count as 1/1,5 days Waves and Heartbeat level towards 5R Teacher Training Prerequisites

bottom of page