Zuzana Klačková 

Tanec v stredy obnovíme po skončení opatrení pre Coronavirus.                    

       

        BKIS, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1,prvé poschodie, Bratislava   

5Rytmov® je dynamická pohybová prax zakorenená v princípe, že ak dostaneš telo do pohybu, duša sa začne sama uzdravovať.

Keď som sa prvýkrát ocitla na workshope 5Rytmov, bola som očarená tým, že sa nemusím na nič hrať, či sa snažiť niekoho očariť. Bola som pozvaná do prítomnosti s čímkoľvek, čo príde, či už na fyzickej, alebo emocionálnej úrovni.

A dopravným prostriedkom bol tanec. Aké poetické!

Zamilovala som si všetkých tých pohybujúcich sa ľudí na parkete, s ktorými sme zdieľali svoje príbehy bez toho, aby sme povedali čo i len jediné slovo. Príbehy niekedy smutné, inokedy povznášajúce, z času na čas hlboko liečivé a dojímavé.

Trvalo mi niekoľko rokov, kým som si uvedomila, že bez ohľadu na to, aké rôzne liečivé techniky skúsim, keď dôjde na ťažké chvíle, vždy sa vrátim k tancu.

Som veľmi vďačná za možnosť ponúknuť raz za dva týždne sweat v hlavnom meste mojej milovanej domoviny, Slovenska. Verím v transformatívnu silu týchto ostrovov slobody v našich denných životoch.

Príď. Budeme sa spoločne pohybovať cez čokoľvek, čo príde.

S láskou,
Zuzana

Predchádzajúca skúsenosť s 5Rytmami nie je vyžadovaná.

Vezmi si so sebou vodu, priateľov, oblečenie vhodné na pohyb a tancovanie a otvorenú myseľ!

Cena: 10 EUR

------------------------------------------------------------------------------------------

5Rhythms® is a dynamic movement practice rooted in the principle that if you put the body in motion, the psyche will heal itself.

When I first stepped into 5Rhythms workshop, I was amazed by no need to pretend anything or to impress anyone. There was just an invitation to be present with whatever comes on a physical or emotional level.

And the mean of transport was dance. How poetic!

I fell in love with all these people moving on the dancefloor with whom we shared our stories without saying a word. Sometimes sad, at times uplifting, from time to time deeply healing and touching ones.

It took me several years to see that no matter what healing techniques do I try when it comes to tough moments, I always come back to dance.

I am deeply grateful for the ability to offer fortnightly sweats in the capital of my beloved home country Slovakia. I do believe in the transformative power of these freedom islands in our daily lives.

Feel free to come. We will move together with whatever comes.

Love,

Zuzana

Previous experience of 5Rhythms is not required.

Please bring water, friends, clothes suitable for moving and dancing and an open mind.

Price: 10 EUR