top of page
James pic at Jacksons Lane.jpg

Krajiny tieňa

rozhovor s Jasonom Rowe

I

 

Obľúbený učiteľ tanečnej meditácie 5Rytmov, Jason Rowe príde uprostred leta učiť do Bratislavy. 

Siedmy rok sa významným spôsobom podieľa na vytváraní londýnskej tanečnej komunity, kde týždeň čo týždeň vedie tanečné hodiny. Zároveň po celej Európe organizuje víkendové workshopy a popritom sa v pozícii "mentora" ešte stíha venovať niekoľkým študentom, ktorí sa rozhodli ísť podobnou cestou. 

Rozprávali sme sa o tom, ako vníma svoju prácu učiteľa, o ceste ktorá ho priviedla k učeniu 5Rytmov a o pripravovanom workshope, nazvanom Krajiny tieňa. 

 

Popísal by si nám cestu, ktorá Ťa doviedla k tomu, že si sa stal učieľom Rytmov? Ktorý moment bol rozhodujúci a ty si vedel, že "toto je to pravé"?

 

K tancu 5Rytmov som sa dostal v roku 2003 a okamžite som sa do neho zamiloval. Čo najviac som sa snažil navštevovať hodiny a začal som chodiť aj na niekoľko denné workshopy. Po pár rokoch tancovania som zvažoval, či sa stať učiteľom. Odcestoval som na Západné Pobrežie Spojených štátov, aby som tancoval s Gabrielle Roth. A tam som našiel odpoveď. Nebolo to intelektuálne. Bolo to rozhodnutie na hlbokej fyzickej úrovni, skúsenosti celého tela, ktorá ku mne prehovorila zvnútra, prostredníctvom pobrežnej krajiny, vkĺzla ku mne do auta a ja som docestoval priamo k svojej podstate. Bolo to rozplynutie na vonkajšej, aj na vnútornej úrovni bytia.

 

Ako vnímaš svoju rolu učiteľa?

 

Pretancoval som sa jednotlivými úrovňami mapy 5Rytmov: Waves (Vlny), Heartbeat (Tlkot srdca), Cycles (Cykly) & Mirrors (Zrkadlá) a cez vlastnú skúsenosť som si prežil, akou plnohodnotnou, scelujúcou, transformatívnou a liečivou mandalou mapa 5Rytmov je. Kontinuálne učím Odovzdaním sa kontinuálnemu učeniu, sa pre mňa bytie s ostatnými, ktorí sú na rovnakej ceste, stáva požehnanie. Služba sa jednoducho deje. Prirodzene.


 

Povedz nám niečo bližšie o pripravovanom workshope. 

 

Som skutočne nadšený z tohto workshopu. Keď nás prax začne duchovne vyživovať, najväčším aktívom, ktoré môžeme tancu ponúknuť, je kombinácia našej prítomnosti spoločne so zmyslom pre humor. Gabrielle nás vyzývala, aby sme naše "utrpenie premenili na umenie" použitím našich pohybujúcich sa tiel ako plátna, ktoré poskytuje priestor na vyjadrenie oboch - neotesanej divokosti, i vznešenej posvätnosti. 

Koľko napätia dokáže moje telo uniesť? Keď už som v pohybe a dýcham, ako sa môžem pohybovať plynulejšie, s jasným a jemným zámerom, ako viem uvoľniť čokoľvek, čoho sa držím, aby som sa mohol pohybovať slobodnejšie? 

Tieňová strana mapy úrovne Waves nám ponúka bezpečný priestor na ponorenie sa do našej duše, aby sme zas a znova mohli precítiť našu základnú dobrotu.

 

Aká je vlastne úloha workshopov? Nestačí chodiť tancovať raz do týždňa na Sweat, či raz do mesiaca na otvorené hodiny?

Žiť život nie je jednoduché. Otvorené hodiny nám poskytujú priestor pre dočasné uvoľnenie a ,,nabitie sa." Workshopy nám umožňujú vytvoriť v sebe dostatočne bezpečný a podporujúci priestor na to, aby sme mohli zažiť podstatu tanca 5Rytmov hlbším a liečivejším spôsobom. Táto cesta je cestou seba-posilnenia prostredníctvom pohybu.

 

Máš niečo, čo by si rád odkázal tanečníkom v Bratislave?

Je pre mňa požehnaním z diaľky sledovať zrod a postupný nárast tanečnej komunity v Bratislave. Veľmi ma to dojíma a som šťastný, že sa onedlho opätovne stretneme.

 

Ďakujem za rozhovor.

 

Rozhovor viedla a preložila: Zuzana Klačková

Jazyková korektúra: Kristína Mesková

Fotografie: Archív Jason Rowe   

Shadowlands

interview with s Jason Rowe

 

In the middle of the summer, Jason Rowe, a favorite 5Rhythms dancing meditation teacher will come to teach to Bratislava. Jason comes from London where he has lived all his life. It has been seven years of him co-creating the London dancing community where he on a weekly basis leads dancing classes, he also travels around Europe and offer weekend workshops and is also in the position of mentor for several students who decided to follow the dancing path. 

We discussed the meaning of service, a journey that took him to 5Rhythms teaching and we talked also about the forthcoming workshop, Shadowlands, he will teach in Bratislava. 

 

Would you be keen to describe more about the journey that took you to be a full-time 5R teacher? Why have you decided to take this path and what was the breakpoint(s) when you knew "this is it"?

 

I found the dance in 2003 and immediately fell in love with the practice. I danced in classes as much as I could and started to take longer workshops. I wondered after a few years if I wanted to become a teacher and journeyed to the West Coast to dance with Gabrielle Roth. There I found my answer. It wasn't cerebral. It was a visceral embodied experience that spoke from my insides through the coastal landscape and into the car I was traveling right to my core. A dissolving of the outside and inside of being.

 

What is the role of service in your life?

 

I danced into the core maps of the 5Rhythms practice: Waves, Heartbeat, Cycles & Mirrors and experienced them as a complete, integrative, transformative and wholesome healing mandala. Surrendering to the continual teachings it becomes a blessing to be with others on the same path. Service simply occurs. Organically.

 

Shadowlands – what does it mean to you and why do you think this theme is worth further exploration?

 

I'm really excited about this workshop. As practice begins to offer spiritual nourishment the greatest assets we can bring to bear is our presence along with a sense of humor. Gabrielle encouraged us to put our 'suffering into an art' with our moving bodies as the evolving canvass giving space to express both the savage and the sublime. How much tension does my body hold? As I breathe and move, how can I move with more fluidity, with a kind clear focus and release whatever I'm holding onto to move more freely? The Waves shadow maps offer us safe passage to delve deep into our psyches so we can experience again and again our essential goodness.

 

What is the role of the workshops in the dancing practice? Isn´t it enough to dance on weekly sweats/monthly classes? 

Living life is not easy. Classes offer us temporary release and recharge.  Workshops invoke a safer supportive container to experience the core teachings of the practice in a deeper and healing way. This path is one of self-empowerment through movement. Accepting that everything is in a constant state of change and our singular commitment is one to take on the intention of growing fluidity.

 

Is there anything you would like to say to our tribe here?

It has been a blessing to witness the birth and evolving growth of the Bratislava dancing tribe from afar. It deeply touches my heart. I utterly welcome moving amongst you in person soon.

 

Interviewed by: Zuzana Klačková

Photographs: Archive Jason Rowe

Rowe,Jason,HEAD.jpg
DSC_0055(1).JPG
5Rhythms_gold_symbol.png
bottom of page