top of page
stvorec shadowlands1.jpg

"Verím sile pohybu, múdrosti príťažlivosti, prázdnote pravej lásky,

skutočnosti, že cesta von neexistuje, iba cez telo.

Nie je žiadna cesta nahor, ak nepôjdeme všetci spoločne.

Nie je žiadna cesta nadol, ak nebudeme nasledovať rytmus.

Nie je žiadna možnosť, ak neprijmeme temnotu"

Gabrielle Roth

 

V tmavej podstate, tam existuje všetko svetlo. V ľudskom tele je nekonečne veľa možností. Ako sa ponárame do mapy 5Rytmov a sústreďujeme pozorosť  a bdelosť do pohybu, prežívame skúsenosť prirodzenej  a mnohotvárnej energetickej okázalosti bytia.  Plynieme v našej nehybnosti, sme sústredení na našu strnulosť, slobodní vo svojom zmätku, zabávame sa v stratenom priestore, a sme naplnení spojením s niečím vačším ako sme my sami. Toto je praktika a náš spoločný liek.

.Jason Rowe sa zamiloval do 5Rytmov v roku 2003, trénoval s Gabrielle Roth a v roku 2011 sa stal akreditovaným učiteľom 5Rytmov. Vedie pravidelné otvorené dielne 5Rytmov a workshopy na pôde Veľkej Británie a v zahraničí.  Žije a pracuje v Londýne, po celý svoj život. 

Info about Jason Rowe  https://www.5rhythms.com/teachers/Jason+Rowe

MIesto konania/venue: Tanečná škola "Poďme spolu tancovať", Ovsištstké nám 1., Bratislava

Date:  13. – 14. Júl 2019

13. -7. 2019  - Open wave- 19.00 - 22.00

14. 7.  2019  - Workshop - 10.30 -17.00

Možnosť zúčastniť  sa každého dňa samostatne 

 

Cena: celkom - 80 €

early bird 65 € s nevratnou zálohou 20€ do 15.júna 2019

1.dńový workshop samostatne - €70

early bird 60 € s nevratnou zálohou 20€ do 15.júna 2019

otvorený večer -samostatne – 18 €, zľava pre mamičky na materskej, alebo ľudí s nízkym príjmom15 €,

 

Full price €80

Early booking price: €65 with the payment of €20 non-refundable deposit until June 15th, 2019

1day workshop only - €70

Early booking price: €60 with the payment of €20 non-refundable deposit until June 15th, 2019

Open wave €18, social €15

             

Info  – 5rytmovregister@gmail.com 

mobil: Miša Trizuljaková +421 905 404 825

 

 

 

It is in dark matter that all light exists. There is infinite possibilities held in the human body. As we delve into the 5Rhythms Waves map, bringing attention and awareness into movement, we experience our organic and varying energetic states of being. We become fluid with our inertia, focused with our rigidity, free with our confusion, funky in our spaceyness and fulfilled with our connection to something greater than ourselves. This is the practice and our collective healing.

 

Jason Rowe fell in love with the 5Rhythms in 2003 and trained with Gabrielle Roth becoming an Accredited teacher in 2011. He holds weekly open classes and workshops across the UK and abroad. He's lived and worked in London all his life. 

 

"I believe in the power of motion, the wisdom of gravity,

​​​the emptiness of true love,

the fact that there is no way out but through the body,

no way up unless we all go together, no way down unless we follow the beat, no way in unless we embrace the dark."

Gabrielle Roth

bottom of page