top of page
2020_02_fb cover.jpg

WORKSHOP ÚROVNE WAVES S MARTINOU MOTL
24.- 26.4. 2020, Bratislava, Slovensko

 

Ako  môžeme stretnúť sami seba v tanci?

Čo potrebujeme aby sme naplno podporili náš tanec?

Čo nás brzdí? A ako to môžeme zmeniť?

V tomto workshope vytvoríme pre seba bezpečný priestor na skúmanie miesta stretnutia v múdrosti nášho tela v rytme Plynutia, nachádzanie vyjadrenia nášho srdca v rytme Staccata,uvoľnenie očákávaní našej mysle v Chaose, necháme sa prekvapiť našou dušou v tanci rytmu Lyrika a pristaneme v sladkom bode Stíšenia.

Martina Motl

"Mám 15 ročnú skúsenosť s vyučovaním umenia, prácou v divadle a prácou s intuitívnym spevom. 5 rokov vedieem pravidelné otvorené hodiny tanca 5Rytmov v Ľublane, úroveň waves. Vediem workshopy v Slovinsku a v zahraničí. Učím s vášňou a kombinujem vedomosti s inšpiráciou. V súčasnosti som vo výcviku na úroveň "Heartbeat" 5Rytmov  a ostávam oddanou študentkou praxe 5Rytmov."

Miesto konania: Tanečná škola "Poďme spolu tancovať", Ovsištstké nám 1., Bratislava

Dátum konania: 24. – 26. Apríl 2020

Rozvrh:

24.4.2020  - 18.30 - 21.30

25.4.2020  - 11.00 - 17.00

26.4.2020  - 10.30 - 17.00

 

Cena: celkom - 155 €

early bird 125 € s nevratnou zálohou 25€ do 15.Marca 2020

otvorený večer -samostatne – 18 €,

zľava pre mamičky ľudí s nízkym príjmom a na rodičovskej 15 €

cena pre pomocníkov 75€ (2 miesta)

Info  – 5rytmovregister@gmail.com 

mobil: Miša Trizuljaková +421 905 404 825

 

 

5RHYTHMS WORKSHOP /WAVES LEVEL/ WITH MARTINA MOTL
24.-26. April 2020, Bratislava, Slovakia

 

How can we meet ourselves in the dance?

What do we need to fully support our dance?

What is stopping us? And how can we transform that?

 

In this workshop we will create a safe space for us to investigate the meeting point in our body’s inner wisdom in the rhythm of Flowing, find expression of our hearts in the rhythm of Staccato, release expectations of our mind in Chaos, let ourselves be surprised by our own soul dance in Lyrical, and land in the sweet point of Stillness.

 

Martina Motl

"I have 15 years of experience in teaching art, doing theatre work and practicing intuitive singing. For five years I have been leading regular weekly 5Rhythms dance classes in Ljubljana, the Waves level, and I lead workshops in Slovenia and abroad. I teach with passion and combine knowledge with inspiration. I am presently training for the Heartbeat level and I remain a committed student of the 5Rhythms practice."

FB: Ples Ritmov Slovenija

             

 

LOCATION:Tanečná Škola "Poďme spolu Tancovať". Ovsištské nám.1, Bratislava, Slovakia

 

TIME SCHEDULE:

Friday/Open Wave:      18.30 - 21.30

Saturday, April 25th.:   11.00 - 18.00

Sunday, April 26th,      10.30 - 17.00

Full price €155

Early booking price: €125 with the payment of €25 non-refundable deposit until March 15th, 2020

Open wave €18, social €15

Working team price 75€ (2 places available)

Info  – 5rytmovregister@gmail.com 

mobil: Miša Trizuljaková +421 905 404 825

 

 

martina motl portret I love the best.jpg
bottom of page