top of page
heartculture 2019_bliss.jpg
heartculture2019.jpg

Stefania Kregel

22.2.2020  -   10.30 - 13.30

DANCEHAUS,Stromová 16,Bratislava

Foto by the wonderful Hadas Natural Photography @ heart culture festival 2019

Stefania sa narodila v Taliansku. Jej mama je Belgičanka a otec Američan. Stefania hovorí piatimi jazykmi a žila a cestovala cez mnohé krajiny. Vždy ju fascinovala otázka čo zjednocuje ľudské bytostis, čo nás spája naprieč rozdielom v kultúre, jazykoch, vierovyznaniach. V 5Rytmoch našla domov, pohyb ako univerzálnu spoločnú reč a medzinárodný kmeň, kde ľudia prichádzajúci z rôzneho zázemia môžu naplno skúmať umenie byť ľudskou bytosťou, znovu objavovať podstatu, ktorá nás všetkých spája, obdivovať rozdielnosť a vytvárať uvedomenie, chápanie a spolucítenie vo všetkých našich rozdielnostiach.

"Mám veľmi rada, ako nás Stefania láskavo vedie cez vlnu 5Rytmov, s nádhernou hudbou a jemnou čistotou .„
(Andrea, 5 Rhythms dancer)

„Stefania vytvorí priestor, kde môžem byť sama sebou, a kde je to v poriadku." (Theresa, 5 Rhythms dancer)

Stefania v súčasnosti žije v Grazi, v Rakúsku s manželom a dvomi deťmi, kde ponúka 5Rytmov® a nenásilnú /Non-violent/ komunikáciu, ako súčasť jej projektu "WONDERLINE„. Tento projekt bol vytvorený, aby pomohol ľuďom stretnúť sa so sebou, s druhými a tancovať život, ktorý nás všetkých rozhýbe.

Kontact Stefania : welcome@wonderline.at, www.facebook.com/mywonderline


Vítané sú všetky vekové kategórie, nováčikovia, ľudia bez predchádzajúcich tanečných skúseností aj skúsení tanečníci. Zíde sa viac vrstiev ľahkého odevu na tancovanie a vhod príde aj fľaša s vodou.Pri tomto tanci sa môžeme aj riadne zapotiť, vlastný uterák bude v takej chvíli užitočný.. Tancujeme naboso, prípadne v ľahkej tanečnej obuvi. Hudba hrá 10 minút pred začiatkom.Cena - 18 €, zľava pre študentov, a ľudí s nízkym príjmom a na materskej - 15 €
Born from a Belgian mother and an American Father in Italy, speaking five languages and having lived and traveled in different countries, Stefania was always fascinated with the question of what unites us human beings, what connects us beyond our differences in culture, language, beliefs.
In the 5Rhythms she found a home, movement as a universal common language and an international tribe where people from different backgrounds can fully explore the art of being human, rediscovering the essence that connects us all, appreciating our diversity and developing awareness, understanding, and compassion for our differences.
She currently lives in Graz, Austria with her husband and 2 children, offering 5 Rhythms® and Non-violent communication as part of her Project "WONDERLINE", created to help people connect to themselves, to each other and to the dance of life that moves us all.
" I love how Stefania lovingly guides us through the Wave with wonderful music and gentle clarity." (Andrea, 5 Rhythms dancer)
"She creates spaces where I can just be myself, and where that is OK" (Theresa, 5 Rhythms dancer)
Contact Stefania at: welcome@wonderline.at
www.facebook.com/mywonderline/

Newcomers and experienced dancers welcome.rice 18€, social 15 €

bottom of page