Pravidelne pre Vás pripravujeme tanec 5Rytmov - sweat -

každú stredu  večer  19.00 - 21.00 v BKIS na Židovskej 1, v Bratislave

V hraní sa striedajú certifikované 5Rhythms® Spaceholderky - Miša Trizuljaková a Zuzana Klačková

sweat slnovrat.jpg

21.12.2019 - 11.00 - 13.00 - DANCEHAUS 

Najhlbšia noc rodí najsilnejší deň, z tmy sa rodí svetlo 

Slnko sa obracia (slnovrat) smerom na sever a jeho lúče svetla pomaly, ale isto rozjasňujú naše mestá, polia, lesy a v neposlednom rade prinášajú mier do tvárí ľudí. Čím bude deň dlhší, tým sa v našich srdciach ľudí bude rodiť viac nádeje na lepší zajtrajšok. Zmysel tohto obdobia je zostúpiť do hlbín svojho vnútra, vyniesť si pravdu na povrch a premeniť tmu na svetlo. 

Príďte prežiť nekoľko hodín najdlhšieho dňa v roku v tanci 5rytmov -  budeme radi, ak to spolu oslávime aj pri malom pohostení a ak by sa Vám chcelo - aj pre výmene darčekov

teším sa na Vás

Miša Tizuljaková