top of page

Chris Camp  - Alive!

otvorený večer a workshop 5Rytmov   16. -1 7. Marca 2019

16. 3. 2019 19.00-22.00 otvorený večer
17. 3. 2019 10.30-17.00 workshop 5Rytmov

Miesto konania:

"Poďme spolu tancovať"

Ovsištské námestie 1, Bratislava

Dom kultúry Ovsište (1. poschodie, nad potravinami Terno)


MÁŠ ODVAHU ODHALIŤ POKLADY, KTORÉ SÚ

V TEBE UKRYTÉ?

 - Elizabeth Gilbert -

Alive-Front-WEB-Bratislava nove.png

DO YOU HAVE THE COURAGE TO BRING FORTH THE TREASURES THAT ARE HIDDEN WITH YOU? 

          - Elizabeth Gilbert -

„ Zmeraveno sa pohybujeme  cez mnohé chvíle života.  Zapíname automatického pilota, aby nás viedol cez opakujúce sa chvíle nášich dní. Je to pohodlná cesta ako prežiť a neuvedomovať si  v akom ustrnutí sa náchadzame.  Sme neprítomní a v mysli fantazírujeme o inom živote. Momenty, kedy sme naplno prítomní sú stále zriedkavejšie. Otupujeme sa  stravou, televíziou, alkoholom, internetom, prácou, alebo akoukoĺvek inou závislosťou a pomaly zabúdame, ako to je - byť nažive.

 

V tomto workshope budeme hľadať cesty ako sa prebudiť - našimi nohami na zemi, sústredením pozornosti byť tu a teraz, na to, čo sa deje v nás , a čo  mimo nás.  Ako sa môžeme prebrať zo ztuhnutosti do života? Ako môžeme prebudiť sami seba  do udivujúcej krásy , ktorú voláme život? Žijeme iba raz, tak tancujme a dajme tomu zmysel!“

ChrisCampHeadshot360x290.png

Chris sa od útleho detstva zaujímal, ako my ľudia fungujeme. Rokmi sa jeho záujem rozšíril na prácu s telom, psychoterapiu, pohyb a prácu s kreatívnym umením. Od Shiatsu ku Gestalt a trauma-terapii, hlasový dialóg a mnoho ďalších techník. Nič mu nestačilo, stále sa ponáral hlbšie do umenia liečiť. Jeho najväčšou láskou je však stále  tanec 5Rytmov.  Keď sa začneš hýbať  otváraš bránu zázrakom. Chris Vás pomocou úžasnej hudby povedie hlbšie na cestu transformácie.. 

MIesto konania: "Poďme spolu tancovať", Ovsišťské nám.1, Bratislava

Dátum: 16. – 17. Marec 2019

Sobota: Otvorený večer - 19.00 - 22.00

Nedeľa: Tanečná dielňa 10.30 -17.00

Možnosť zúčastniť  sa každého dňa samostatne

Tento workshop sa počíta do hodín potrebných na výcvik lektora

5Rytmov na úrovni „Waves“

20 % zľava pre tanečníkov z postomunistických krajín                      20% discount for dancers from postcommunist countries

 

Info a registrácia – 5rytmovregister@gmail.com ​

mobil: +421 905 404 825

Cena:

celkom - 80 €

Iba Otvorený večer v sobotu večer – 18 €

Iba nedeľná tanečná dielňa  – 70 €

Možnosť objednať si obed na nedeľu

"Many moments we go through life sort of numb. We use our automatic pilot to guide us through our repetitive movements in our daily life. It's a smart way to survive and to be less conscious of the dull moments of our lives. We are absent and fantasize another life in our minds. The moments we are fully present, fully alive are becoming very infrequent. By numbing ourselves with food, television, alcohol, internet, work or any other addiction we slowly forget what it actually means to be alive.

In this workshop, we will find different ways to wake up, with our feet on the ground, our awareness in the here and now, present to what it is happening within and without. How can we flip the switch from numb to alive? How can we wake ourselves up to the immense beauty that we call life? You only live once.. so let's dance and make it count!
 

Since early childhood Chris has been interested in how we humans function. Over the years his interest spread out into bodywork, psychotherapy, movement and creative arts. From Shiatsu to Gestalt, Trauma Therapy, Voice Dialogue and many more, he just can’t get enough of studying and diving deeper into the healing arts. His deepest love however is for the 5 Rhythms. Once you start to put your body into motion, you open the gateways to magic. Chris will guide you with amazing music deep into your journey of transformation. 

 

Hudba a tanec boli mojou vášňou už od detstva.

Keď sa moje chodidlá v roku 2004 zatúlali na tanečný parket 5rytmov, konečne som pocítil, že som našiel to, čo som hľadal. Kde inde na zemi ako na tanečnom parkete by som našiel také miesto, kde sa môžem úplne stratiť a zároveň nájsť samého seba...

Odvtedy som sa odkrýval donaha, bol rozbitý na milión kúskov, znovu sa zrodil, po tisíci krát opätovne objavil sám seba. Vykričal som svoje srdce, vrieskal som z hĺbok môjho tela, bál som sa čo i len sa znovu nadýchnuť, behajúc po svojich žilách som pociťoval radosť ako rozohriaty med, precítil som si zmierenie so všetkým, čo ma obklopuje a o mnoho, mnoho viac.  

Tá bohatosť, ktorú môžeme zažívať, keď sa otvoríme tomu, čo sa už deje vo vnútri, či vonku, jednoducho nemá konca. Učiť  sa zmeniť tvar v akejkoľvek možnosti, ktorá je nám ako ľudským bytostiam dostupná, rozširovať kapacitu byť nami.

Divoký a nespútaný, mám tú česť, že ťa môžem zaviesť ešte hlbšie do tvojho vlastného tanca. Teším sa, že sa stretneme na, alebo mimo tanečný parket a budeme kráčať touto cestou vteleného žitia spoločne.

Since childhood music and dancing where my passion is. As my feet wandered onto a 5 rhythms dance floor in 2004 I finally felt I had found something that I was looking for. Where on earth could I find a place where I could completely lose myself and at the same time find myself but on the dance floor...

Since then I have been blown open, shattered into a million pieces, got reborn, reinvented myself a thousand times. I've cried my heart out, I screamed from the depths of my body, I've feared even just taking another breath, I've felt joy running through my veins like sweet melted honey, I've felt at peace with all that is around me and much much more.

There is simply no end to the richness we can experience when we open ourselves up to what already is happening inside and outside. Learning to shape-shift through every possibility available to us as humans, expanding our capacity for being us. Wild and raw I'm honored to be able to guide you even deeper into your own dance. I look forward to meeting you on or off the dance floor so we can walk this path of embodied living together.  

bottom of page