top of page

Ponúkni svoje telo ríši tajomstva a dostaneš dar inštinktu. Ponúkni svoje srdce ríši temnoty a dostaneš dar intimity. Ponúkni svoju myseľ ríši chaosu a dostaneš dar odhodlania.Ponúkni svoju dušu ríši jednoty a dostaneš  dar integrity. Ponúkni svojho ducha ríši osudu a dostaneš dar inšpirácie.
/Gabrielle Roth/

BetweenDarknessAndLight-Front.jpg

Offer your body to the realm of mystery and receive the gift of instinct. Offer your heart to the realm of darkness and receive the gift of intimacy. Offer your mind to the realm of chaos and receive the gift of intention. Offer your soul to the realm of unity and receive the gift of integrity. Offer your spirit to the realm of destiny and receive the gift of inspiration.
/Gabrielle Roth/

Chris Camp   

Medzi svetlom a tmou

otvorená vlna a workshop 5Rytmov   12. -13.12 - 2020
 

Sobota: Otvorená vlna 5Rytmov 10:30 – 13:30 

pokračovanie workshopu 15:00 – 18:00

Nedeľa: Tanečná dielňa 11:00 – 16:00

Miesto konania:

tanečná škola "Poďme spolu tancovať"

Ovsištské námestie 1, Bratislava

Dom kultúry Ovsište (1. poschodie, nad potravinami Terno)


Keď pozoruješ sviečku, môžeš vnímať hru medzi svetlom a tmou. Horúci plameň vyžaruje svetlo, ktoré tvorí tieň. Vzniká priestor, kde sa stretáva tma so svetlom. Priestor, ktorý budeme skúmať v tomto transformačnom workshope. Naučíme sa, ako temnota ponúka liek, ktorý mení tieň na svetlo. 

Budeme používať mapu 5Rytmov, aby sme objavili interakciu tmy a svetla v našom tele, srdci, mysli, duši. Ako sa pohybujem, keď mám starosti? Ako sa pohybujem, keď sa cítim dobre? A možno je tu ešte dôležitejšia otázka: Ako sa pohybujem z jedného do druhého? Z tmy do svetla? A čo nachádzam v tomto prechode?

Chris sa od útleho detstva zaujímal, ako my ľudia fungujeme. Rokmi sa jeho záujem rozšíril na prácu s telom, psychoterapiu, pohyb a prácu s kreatívnym umením. Od Shiatsu ku Gestalt a trauma-terapii, hlasový dialóg a mnoho ďalších techník. Nič mu nestačilo, stále sa ponáral hlbšie do umenia liečiť. Jeho najväčšou láskou je však stále  tanec 5Rytmov.  Keď sa začneš hýbať, otváraš bránu zázrakom. Chris Vás pomocou úžasnej hudby povedie hlbšie na cestu transformácie.

Miesto konania: "Poďme spolu tancovať", Ovsišťské nám.1, Bratislava

Dátum: 12. – 13. December 2020

Sobota: Otvorená vlna 5Rytmov 10:30 – 13:30 

Pokračovanie workshopu  Sobota :15:00 – 18:00, Nedeľa:  11:00 – 16:00

Tento workshop sa počíta do hodín potrebných na výcvik lektora

5Rytmov na úrovni „Waves“

Info 5rytmovregister@gmail.com ​, mobil: +421 905 404 825

Cena - 95 €, iba otvorená vlna v sobotu dopoludnia – 18 €

Na požiadanie je možné poskynúť zľavu

chris9.jpg
movementforlife8.png

If you watch a candle you can notice the game between light and darkness. The hot flame radiates light which generates shadows. It creates a space where the darkness and light meet. This is the space that we will investigate in this transformational workshop. We will learn how the darkness holds the medicine that turns shadow into light!

We will use the map of the 5 rhythms to discover the interaction between darkness and light in our body, heart, mind, soul and spirit. How do I move when I’m struggling? How do I move when I feel good? And maybe even more important: How do I move from one to the other? From Darkness to Light? And what do I find in between?

Since early childhood Chris has been interested in how we humans function. Over the years his interest spread out into bodywork, psychotherapy, movement and creative arts. From Shiatsu to Gestalt, Trauma Therapy, Voice Dialogue and many more, he just can’t get enough of studying and diving deeper into the healing arts. His deepest love however is for the 5 Rhythms. Once you start to put your body into motion, you open the gateways to magic. Chris will guide you with amazing music deep into your journey of transformation. 


 

Venue: Dance school „Poďme spolu tancovať“, Ovsišťské nám. 1, Bratislava, Slovakia
Dates: 12. – 13. December 2020
Saturday: 10:30 – 13:30 /Open wave/,  15:00 – 18:00
Saturday morning is the part of the workshop but can be followed separately as an open wave
Sunday: 11:00 – 16:00
This workshop counts as waves hours towards the 5 Rhythms® Teacher Training


Price total  - 95 €
working price 50 €
for your place in the working team write to 5rytmovregister@gmail.com ​
Open wave 18 €, social  15€

Info – 5rytmovregister@gmail.commobile: +421 905 404 825
informácie o Chrisovi Campovi:  movementforlife.be
Info about  5Rhythms in Slovakia:  www.trizi.net

5Rhythms_gold_symbol.png

 

Hudba a tanec boli mojou vášňou už od detstva.

Keď sa moje chodidlá v roku 2004 zatúlali na tanečný parket 5rytmov, konečne som pocítil, že som našiel to, čo som hľadal. Kde inde na zemi ako na tanečnom parkete by som našiel také miesto, kde sa môžem úplne stratiť a zároveň nájsť samého seba...

Odvtedy som sa odkrýval donaha, bol rozbitý na milión kúskov, znovu sa zrodil, po tisíci krát opätovne objavil sám seba. Vykričal som svoje srdce, vrieskal som z hĺbok môjho tela, bál som sa čo i len sa znovu nadýchnuť, behajúc po svojich žilách som pociťoval radosť ako rozohriaty med, precítil som si zmierenie so všetkým, čo ma obklopuje a o mnoho, mnoho viac.  

Tá bohatosť, ktorú môžeme zažívať, keď sa otvoríme tomu, čo sa už deje vo vnútri, či vonku, jednoducho nemá konca. Učiť  sa zmeniť tvar v akejkoľvek možnosti, ktorá je nám ako ľudským bytostiam dostupná, rozširovať kapacitu byť nami.

Divoký a nespútaný, mám tú česť, že ťa môžem zaviesť ešte hlbšie do tvojho vlastného tanca. Teším sa, že sa stretneme na, alebo mimo tanečný parket a budeme kráčať touto cestou vteleného žitia spoločne.

....

Since childhood music and dancing where my passion is. As my feet wandered onto a 5 rhythms dance floor in 2004 I finally felt I had found something that I was looking for. Where on earth could I find a place where I could completely lose myself and at the same time find myself but on the dance floor...

Since then I have been blown open, shattered into a million pieces, got reborn, reinvented myself a thousand times. I've cried my heart out, I screamed from the depths of my body, I've feared even just taking another breath, I've felt joy running through my veins like sweet melted honey, I've felt at peace with all that is around me and much much more.

There is simply no end to the richness we can experience when we open ourselves up to what already is happening inside and outside. Learning to shape-shift through every possibility available to us as humans, expanding our capacity for being us. Wild and raw I'm honored to be able to guide you even deeper into your own dance. I look forward to meeting you on or off the dance floor so we can walk this path of embodied living together.  

Heading 6
bottom of page